Введіть свій номер
Гарантуємо відсутність спаму.

Дані не передаються 3-м особам.
Получить консультацию
Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время
ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ
1. Загальні положення
1.1. Цей Договір є офіційною пропозицією для повністю дієздатної фізичної (далі - «Замовник»), яке прийме даний пропозицію, на зазначених нижче умовах.
1.2. Ухвалення (акцепт) даної Оферти означає повне і беззастережне прийняття Замовником всіх умов без будь-яких винятків і / або обмежень і прирівнюється відповідно до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України (далі ЦК України) до висновку сторонами двостороннього письмового договору на умовах, які викладені нижче в цій оферті.
1.3. Моментом повного і беззастережного прийняття Замовником пропозиції Виконавця укласти Договір оферти (акцептом оферти) вважається факт відправки контактів через форму зворотного зв'язку, розташований за адресою: http://www.profnavigator.com.ua
1.4. Здійснюючи акцепт Договору в порядку, визначеному п. 1.3 Договору, Замовник підтверджує, що він ознайомлений, згоден, повністю і беззастережно приймає всі умови Договору в тому вигляді, в якому вони викладені в тексті Договору, в тому числі в додатках до Договору, які є його невід'ємною частиною.
1.5. Клієнт згоден, що акцепт Договору в порядку, зазначеному в п. 1.2 Договору є укладенням Договору на умовах, викладених в ньому.
1.6. Договір не може бути відкликаний.
1.7. Договір не вимагає скріплення печатками і / або підписання Замовником та Виконавцем (далі по тексту - Сторони) і зберігає при цьому юридичну силу.

2. Предмет договору
2.1. Предметом цього Договору є оплатне надання Виконавцем консультативних послуг в сфері освіти відповідно до умов цього Договору.
2.2. Замовник повністю погоджується з умовами Договору та оплачує послуги Виконавця відповідно до умов цього Договору.

3. Оплата Послуг
3.1. Вартість послуг за Договором визначається відповідно до діючими цінами і прописана на сайті http://www.profnavigator.com.ua
3.2. Вартість послуги може бути змінена Виконавцем в односторонньому порядку.
3.3. Способи оплати послуги вказані при оформленні платежу.

4. Інтелектуальна власність
4.1. Вся текстова інформація та графічні зображення, що знаходяться на сайті http://www.profnavigator.com.ua є власністю Виконавця.

5. Особливі умови і відповідальність сторін.
5.1. Виконавець несе відповідальність за своєчасність наданих послуг при виконанні Замовником встановлених вимог і правил, розміщених на сайті http://www.profnavigator.com.ua
5.2. Виконавець звільняється від відповідальності за порушення умов Договору, якщо таке порушення викликане дією обставин непереборної сили (форс-мажор), включаючи: дії органів державної влади, пожежа, повінь, землетрус, інші стихійні дії, відсутність електроенергії, страйки, громадянські заворушення, безлади, будь-які інші обставини, не обмежуючись перерахованим, які можуть вплинути на виконання Виконавцем Договору.
5.3. Виконавець не несе відповідальності за якість каналів зв'язку загального користування або служб, що надають доступ Замовника до його послуг.

6. Порядок розгляду претензій і суперечок
6.1. Претензії Замовника по наданих послуг приймаються Виконавцем до розгляду по електронній пошті протягом 2 (робочих) днів з моменту виникнення спірної ситуації.
6.2. При розгляді спірних ситуацій Виконавець має право запросити у Замовника всю необхідну документацію щодо розглянутого заходу. У разі ненадання Замовником документів протягом 1 робочого дня після дня вимоги, претензія розгляду Виконавцем не підлягає.
6.3. Виконавець і Замовник, беручи до уваги характер наданої послуги, зобов'язуються в разі виникнення суперечок і розбіжностей, пов'язаних з наданням послуг, застосовувати досудовий порядок врегулювання спору. У разі неможливості врегулювання спору в досудовому порядку сторони мають право звернутися до суду.

7. Інші умови
7.1. Замовник має всі права і повноваження, необхідні для укладення та виконання Договору.
7.2. Замовник має право в будь-який час в односторонньому порядку відмовитися від послуг Виконавця. У разі односторонньої відмови Замовника від послуг Виконавця вироблена плата не повертається, але може бути перенесена на іншу послугу.
7.3. Виконавець залишає за собою право змінювати або доповнювати будь-які з умов цього Договору в будь-який час, опубліковивая всі зміни на своєму сайті.
7.4. З усіх питань, не врегульованих цим Договором, сторони керуються чинним законодавством України.
7.5. Визнання судом недійсності будь-якого положення цього Договору та правил не тягне за собою недійсність інших положень.